En Es Gr Ro

Parteneri

The project consortium is formed by higher education institutions (2 universities, from Romania and Greece), 2 research centres (from Greece and Spain), an emergency hospital (from Romania), all with great experience for both aspects (orthopedy and biomedical engineering), with demonstrated skills, recognized expertise and competence required to carry out all aspects of the proposed project.

 

Partners:

P0 - UNIVERSITY OF CRAIOVA (ROMANIA) - UCV

P1 - NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH “DEMOKRITOS” (GREECE) - NCSR

P2 - BIOMECHANICS INSTITUTE OF VALENCIA (SPAIN) – IBV

P3 - CLINICAL EMERGENCY HOSPITAL BUCHAREST (ROMANIA) – SCUB

P4 - DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE (GREECE) - DUTH

 

 

  Universitatea din Craiova (UCV), coordonatorul proiectului, oferă condiții excelente de studii pentru cei aproximativ 30000 de studenți, în diferite domenii cu 120 de specializări; partener în ESHE, furnizează servicii de învățământ superior în domeniile: Social, Economie și Afaceri, Inginerie, Sănătate și Reabilitare, prin afilierea la sistemul LMD, conform cu Declarația de la Bologna. UCV cooperează cu instituții naționale și internaționale, agenții guvernamentale locale, IMM-uri. Integrarea în structura academică europeană este realizată prin programe de cooperare, cum ar fi SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ALPINE, MSU–AUF, RISU–AUF, PECO; dezvoltarea parteneriatelor internaționale în Spațiul European al Învățământului Superior. UCV este afiliată la asociații academice internaționale de prestigiu: EUA – Asociația Universităților Europene, IAU – Asociația Internațională a Universităților etc. UCV are competențe în domeniile acoperite de prezentul proiect: sănătate, bioinginerie, IT, software multimedia, managementul calității.

http://www.ucv.ro/

 

   Democritus University of Thrace (DUTH)

este o instituție de stat, fondată în 1973. A fost denumită după filozoful grec Democritus, născut în Avdira și considerat părintele teoriei atomilor. Administrația centrală a universității este situată în Komotini, dar există campus-uri în Komotini, Xanthi, Alexandroupolis și Orestiada. În Xanthi este localizată Școala de Inginerie cu 5 departamente (Inginerie Civilă, Inginerie Electrică și Calculatoare, Ingineria Mediului, Arhitectură, Ingineria Managementului și Producției).

Numărul total de studenți ai universității este de aproximativ 18000 , iar Școala de Inginerie are circa 1000 de studenți în ciclul de licență și 200 de masteranzi.

Departamentul de Inginerie Electrică și Calculatoare din Xanthi este unul din cele mai vechi și mari departamente de inginerie din Grecia. Departamentul oferă diplome de licență și de master. Studiile de licență implică mai mult de 50 de cursuri în domeniul electronicii, energiei, telecomunicațiilor, calculatoarelor, precum și matematică și fizică aplicată. Departamentul oferă și un spectru larg de cursuri de specialitate. Studiile de Master oferă specializări în domenii similare. Laboratorul de Prelucrarea Imaginilor și Multimedia (IPML) al Universității Democritus a Traciei oferă cursuri în domeniile: Prelucrarea Numerică a Semnalelor, Sisteme Multimedia, Compresia Datelor, Prelucrarea Numerică a Semnalelor, Codificarea Imaginilor, Recunoașterea Formelor și Grafică.

http://en.ee.duth.gr/

 

    The National Centre for Scientific Research “Demokritos” (NCSR)

este cel mai mare centru de cercetare în științe aplicate și inginerești din Grecia. NCSR găzduiește Greek National Host, un nod major al rețelei Greek National Research and Technology Network (GR-Net) și protagonist al dezvoltării serviciilor de telecomunicații avansate și rețele în Grecia. Institutul de Informatică și Telecomunicații (IIT) este implicat în mod activ în numeroase domenii din tehnologia informației și telecomunicații, printre care: Inteligență computațională și rețele neuronale, Prelucrarea imaginilor, Sisteme și servicii multimedia, Rețele wireless de bandă largă, E-learning și e-business, TV terestră interactivă numerică, Comunicații de spectru larg, Inginerie software, Măsurări radio etc. Mai mult, IIT are o expertiză semnificativă în dezvoltarea sistemelor IT pentru aplicații biomedicale.

http://www.iit.demokritos.gr

 

   Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)

este un centru de cercetare dedicat cercetării științifice, dezvoltării tehnologice, asistării tehnice și formării în biomecanică. O echipă multidisciplinară de 250 de profesioniști formată din ingineri, medici, informaticieni, fizioterapeuți, biologi, lucrători sociali, designeri etc. stă la baza activității IBV. IBV are o experiență vastă în coordonarea și participarea la proiecte europene. IBV participă la un Master în Inginerie Biomedicală și oferă formare vocațională prin intermediul platformei on-line "virtual Campus IBV". Activitățile în domeniul Reabilitării și Autonomiei persoanelor sunt orientate spre îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor cu funcționabilitate limitată, a capacității personalului medical și a competitivității firmelor din domeniu. IBV are o largă rețea de contacte cu alte centre de formare și organizații profesionale din domeniul ortopediei.

http://www.ibv.org/

 

   Clinical Emergency Hospital Bucharest (SCUB)

are o capacitate de 725 de paturi în 16 domenii medicale, mai mult de 250 de specialiști și mult mai mulți rezidenți și formatori. Oferă condiții deosebite pentru cercetare, deoarece în practica clinică zilnică pot fi selectați numeroși pacienți care pot oferi datele necesare pentru studii. Activitățile SCUB includ servicii medicale, dezvoltare medicală și educațională, formare medicală continuă. Clinica de ortopedie are peste 30 de specialiști în traumatologie și patologie ortopedică.

http://www.scub.ro/

 

 

 

Teams/Committee/Groups of the ORTHO-eMAN project.

* This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Valid XHTML 1.0 Transitional