En Es Gr Ro

Ce este ORTHO-eMAN?

Rata de succes în diagnosticare si tratament este direct proportională cu experienta clinică acumulată. Acest principiu se aplica si in domeniul ortopediei, unde este necesara o instruire intensiva cu noile technologii. Între timp, ingineria se confruntă cu o noua provocare si anume dezvoltarea unui nou domeniu, ingineria biomedicala (aplicarea principiilor si tehnicilor ingineresti in domeniul medical). Proiectul de fată îsi propune să aduca mai aproape ingineria de medicina, prin crearea unui nou mediu de invatare de tip e-learning pentru analiza miscarii umane. Astfel, proiectul îsi propune să ofere medicilor ortopezi si inginerilor interesati în domeniul medical, un instrument comun de învătare, cu abordări interdisciplinare, folosind metodologiile de învătare si experienta unui proiect european precedent, si anume e-Medi - Scoala Virtuală Medicala. Rezultatul principal al acelui proiect a fost un mediu web de instruire, pentru analiza multimodala a imagini unui san. Transferul nostru de inovatie se referă la transferul rezultatelor valorificate a proiectelor europene anterioare catre un alt mediu geografic si profesional (tări noi, institutii noi, un nou grup tintă, limbi noi, si domenii noi) cu accent pe valoarea adaugata privind calitatea si cantitatea de informatii in analiza miscarii umane.

    Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unei platforme web de instruire, ce este interprofesionala, interdisciplinara, interculturala si interactiva. Platforma proiectului de instruire oferă o biblioteca de materiale de instruire, cu studii de caz reale care utilizează imagini digitale si comentarii însotitoare, un sistem interactiv de baze de date multimedia care contine rapoarte complete privind pacientii care au primit tratament ortopedic.

    Rezultatul principal este un Centru Virtual de Instruire si Comunicare ORTHO-eMAN pentru o educatie inovatoare - instruirea on-line - si materiale pentru formarea profesională, accesate prin intermediul unui browser web standard, care oferă un mediu on-line integrat de învătare. Acesta va fi folosit ca o metodă de distribuire a informatiei, dar cu utilizări inovatoare si interactive, prin includerea unei platforme de învătare pe tot parcursul vietii formata din trei componente principale: (a) invatare la distanta (E-Learning), (b) comunicare la distanta (E-Communicating) si (c) activitati tutoriale la distanta (E-Mentoring).

    Impactul prevazut este că vor exista beneficii vizibile rezultate din colaborarea cu organizatii de dincolo de granitele nationale, oportunităti concrete pentru transferul transnational si interdisciplinar de cunostinte si de experientă.

 

* This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Valid XHTML 1.0 Transitional