En Es Gr Ro

Impactul asteptat

Impactul prevăzut este în concordantă cu nevoile abordate de proiect, obiectivele propuse si în conformitate cu rezultatele inovatoare.

A. Grupurile tinta (ortopezi si ingineri)

- Cresterea nivelului de cunostinte si abilităti printr-un continut nou de instruire si curriculum elaborate de către institutiile de învătământ in raport cu nevoile existente

- Cresterea gradului de angajare pentru ingineri

- Cresterea mobilitătii în Europa prin oferirea unui pachet de cunostinte si unui curiculum la nivel UE

- Cresterea posibilitatii de a lucra în cercetare

- Posibilitatea de a îmbunătăti abilitătile si cunostintele angajatilor din domeniul medical si tehnic prin păstrarea informatiei la zi cu privire la aspecte interdisciplinare (în calitate de utilizatori finali); actualizarea informatiilor la nivelul UE

- Furnizarea unor instrumente de învătare usor de utilizat pentru învătarea pe tot parcursul vietii.

- Aplicarea cunostintelor dobândite pe oameni cu patologii ortopedice vor avea rezultate directe în achizitionarea si analiza unor date dinamice pentru a monitoriza evolutia post-chirurgicala si procesul de recuperare din punct de vedere interdisciplinar.

- Dezvoltarea de noi aplicatii in cercetare pentru inginerii din domeniul biomedical si medici.

B. Sectoare tinta (de sănătate, tehnologii biomedicale, învătământ superior)

- Îmbunătătirea învătământului tehnic si medical si specializarea în rândul grupurilor tintă (interdisciplinar)

- Cresterea calitătii serviciilor medicale.

- Cadrul HPL oferă o metodă pentru proiectarea modului de predare ce creste sansa studentilor de a inova in bioinginerie.

- Tehnologia de invatare poate îmbunătăti eficienta si eficacitatea HPL.

- Interactionarea dintre sectorul medical si tehnic în diagnosticare si tratament.

- Cresterea calitatii serviciilor medicale prin cresterea eficientei si prin utilizarea celor mai bune practici europene.

- Oferirea de oportunităti suplimentare pentru învătarea non-formală.

- Impact pe termen lung prin continuarea parteneriatului pe alte proiecte si prin punerea în aplicare a rezultatelor proiectului în alte sectoare si/sau tări.

 

* This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Valid XHTML 1.0 Transitional