1.2. Υποχρεωτική βασική γνώση στην αντοχή υλικών και θεωρία ελαστικότητας που μελετά την κίνηση του ανθρώπινου σώματος όπως, στρες, πίεση, παραμορφώσεις
(SM E1-2 EL)

Sub-module E1-2 EL Υποχρεωτική βασική γνώση στην αντοχή υλικών και θεωρία ελαστικότητας που μελετά την κίνηση του ανθρώπινου σώματος όπως, στρες, πίεση, παραμορφώσεις