1.1. Υποχρεωτική βασική γνώση που μελετά την κίνηση του ανθρώπινου σώματος όπως, στατική, κινηματική και δυναμική
(SM E1-1 EL)

Sub-module E1-1 EL Υποχρεωτική βασική γνώση που μελετά την κίνηση του ανθρώπινου σώματος όπως, στατική, κινηματική και δυναμική