1.2. Υποχρεωτική βασική γνώση στην αντοχή υλικών και θεωρία ελαστικότητας που μελετά την κίνηση του ανθρώπινου σώματος όπως, στρες, πίεση,παραμορφώσεις
(SM 1-2 EL)

Υποχρεωτική βασική γνώση στην αντοχή υλικών και θεωρία ελαστικότητας που μελετά την κίνηση του ανθρώπινου σώματος όπως, στρες, πίεση,παραμορφώσεις, κτλ