1.1. Υποχρεωτική βασική γνώση που μελετά την κίνηση του ανθρώπινου σώματος όπως, στατική, κινηματική και δυναμική
(SM 1-1 EL)

Υποχρεωτική βασική γνώση που μελετά την κίνηση του ανθρώπινου σώματος όπως, στατική, κινηματική και δυναμική