3.3. Αξιολόγηση τάσης / παραμόρφωσης στο ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
(SM E3-3 EL)

Sub-module E3-3 EL - Αξιολόγηση τάσης / παραμόρφωσης στο ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων