2.4. Εμβιομαθηματικά που εφαρμόζονται στη μοντελοποίηση της δομής των οστών
(SM E2-4 EL)

Sub-module E2-4 EL - Εμβιομαθηματικά που εφαρμόζονται στη μοντελοποίηση της δομής των οστών