3.4. Εφαρμογές των σύγχρονων μεθόδων έρευνας σχετικά με την αποκατάσταση, την ανάλυση κίνησης, χειρουργικό σχεδιασμό και προσθετική. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες
(SM 3-4 EL)

Sub-module 3-4 EL - 3.4. Εφαρμογές των σύγχρονων μεθόδων έρευνας σχετικά με την αποκατάσταση, την ανάλυση κίνησης, χειρουργικό σχεδιασμό και προσθετική. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες