3.1. Απόκτηση δεδομένων και ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης με τη χρήση ειδικών συστημάτων ανάλυσης βίντεο - θεωρία και μελέτες περιπτώσεων
(SM 3-1 EL)

Sub-module 3-1 EL - Απόκτηση δεδομένων και ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης με τη χρήση ειδικών συστημάτων ανάλυσης βίντεο - θεωρία και μελέτες περιπτώσεων