2.9. Εμβιομαθηματικά που εφαρμόζονται στη μοντελοποίηση της δομής των μυών
(SM 2-9 EL)

Sub-module 2-9 EL - Εμβιομαθηματικά που εφαρμόζονται στη μοντελοποίηση της δομής των μυών