2.4. Εμβιομαθηματικά που εφαρμόζονται στη μοντελοποίηση της δομής των οστών
(SM 2-4 EL)

Sub-module 2-4 EL - Εμβιομαθηματικά που εφαρμόζονται στη μοντελοποίηση της δομής των οστών