2.1. Βασικές γνώσεις για τη δομή και των ιδιοτήτων του ιστού των οστών.
(SM 2-1 EL)

Sub-module 2-1 EL - Βασικές γνώσεις για τη δομή και των ιδιοτήτων του ιστού των οστών.